Doelstelling en werking

Kant in Vlaanderen VZW - Koepelorganisatie, geaccrediteerd door UNESCO als expert organisatie

KiV is een landelijke organisatie en draagt dus ook verantwoordelijkheid ten opzichte van de culturele erfgoedgemeenschap Vlaanderen en van het tweetalig gebied Brussel hoofdstad.

De werking van 'Kant in Vlaanderen wordt gedragen door een team van vrijwilligers die over de noodzakelijke expertise beschikken om op een kwaliteitsvolle manier het behoud van het erfgoed kant en de overdracht van de technische en historische kennis te garanderen, om nieuwe evoluties binnen de kantkunst te begeleiden en te promoten.

Naast haar blijvende bekommernis om de materiële cultuuraspecten focust KiV evenzeer op de immateriële cultuuraspecten. Dit is een innovatieve benadering van het erfgoed kant" waarbij gepoogd wordt de nog levende tradities en overleveringen uit het collectief geheugen te identificeren om aldus vat te krijgen op het immateriële aspect van kant en de kennis erover. Door het aanvaarden van deze uitdaging komt KiV overigens tegemoet aan de wens van de Conventie van UNESCO die immaterieel cultureel erfgoed omschrijft als overgedragen van generatie tot generatie en voortdurend herbeleefd door groepen en gemeenschappen.

Hiertoe vormt KiV een internationaal netwerk voor de wederzijdse culturele promotie van regio's die met ditzelfde erfgoed begaan zijn. Dit houdt in dat KiV zich resoluut profileert als de erkende koepel voor de promotie van dit nooit volprezen erfgoed kant in binnen en buitenland.

Daartoe onderhoudt KiV een permanente dialoog met deskundigen enerzijds en een brede erfgoedgemeenschap anderzijds. Hiervoor werkt Kant in Vlaanderen samen met ETWIE Expertisecentrum voor Technisch Wetenschappelijk en Industrieel Erfgoed.

Nieuws

Steun / partners