TEXTIEL BIËNNALE 2021. FOOD FOR THOUGHT

De Textiel Biënnale 2021 heeft als titel Voedsel tot Nadenken.

Niet eerder had de Textiel Biënnale een geëngageerd thema zoals nu Voedsel. In de afgelopen 25 jaar lag de nadruk op ambachtelijkheid en techniek die kunstenaars toepasten om bijzondere kunstwerken van textiel te maken. We leven nu in een heftige tijd en dat heeft ons ertoe gebracht een inhoudelijke dimensie en maatschappelijke betrokkenheid van kunstenaars aan de Textiel Biënnale toe te voegen.
Vele millennia geleden is de mens begonnen als jager en verzamelaar van voedsel. Het stillen van de honger is altijd het hoofddoel van de mens. Sinds de Tweede Wereldoorlog is het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft op zijn laagst in de geschiedenis van de mensheid. Er is zelfs een keerpunt bereikt waarbij er meer mensen overgewicht hebben dan ondervoed zijn.

De Textiel Biennale 2021. Food for Thought toont de persoonlijke visie van kunstenaars op dit onderwerp.

Foto : Kate Jenkins, Quarantinned sardines

Locatie

Museum Rijswijk
Herenstraat 67
NL - 2282 BR Rijswijk
Nederland

Meer informatie

Meer info op www.museumrijswijk.nl

Nieuws

Steun / partners