Boek : Kant in Sint-Truiden

"KANT IN SINT-TRUIDEN" Historische evolutie

Op initiatief van Kant in Vlaanderen VZW werd een "vergeten" Vlaamse kantsoort opnieuw tot leven geroepen. De historiek van de Sint-Truidense kant werd opgezocht, de patronen werden opnieuw uitgetekend en uitgeklost. Hierbij was het archief van de zusters Ursulinen een dankbare basis. Dit alles wordt weergegeven in dit nieuwe prachtig uitgegeven boek met o.a. uitgewerkte patronen en tekeningen.

Tevens wordt een overzicht gegeven van de evolutie van kant in Sint Truiden, van klassieke patronen tot hedendaagse kant, met vermelding van een aantal kunstenaars die bijgedragen hebben tot de evolutie naar hedendaagse kant.

Het boek bevat een veelheid aan historische foto's en hedendaagse kantwerken. Het geeft tevens de mogelijkheid om originele tekeningen, gemaakt door de zusters Ursulinen van Sint Truiden, te downloaden en te kopiëren, zodat u het daarna zelf kan omzetten in een eigen kantwerk.

Dank aan allen die hebben meegewerkt aan de creatie van dit werk, het opzoekwerk, het uittekenen van de patronen, het klossen van de samengebrachte stalen, het verzamelen van al het fotomateriaal, het uitschrijven van de teksten, totdat het uiteindelijk resulteert in dit uniek boek.

Het boek bevat 96 pagina's en is gedrukt in een stijlvolle uitgave en is te koop voor 38,00€.

BESTELBON

Nieuws

Ontdek de laatste nieuwsberichten van Kant in Vlaanderen.

Steun / partners