15 september 2023

Uitnodiging voor ons Project "WARMTE"

Naar jaarlijkse gewoonte en in het kader van Erfgoeddag 2024, kiest Kant in Vlaanderen voor het thema 'WARMTE' als titel voor haar jaarlijkse tentoonstelling.

Kant in Vlaanderen daagt hiervoor kunstenaars uit om een creatie te maken die de warmte van het thuisgevoel symboliseert. 21 april 2024 wordt een dag vol gevoelens, wetenswaardigheden, zintuigelijke ervaringen, ontdekkingen en vragen over uw nabije buurt, verbondenheid, migratie, reizen en meer! De eigenheid van het kanterfgoed moet in het nieuw gecreëerde kunstobject waarneembaar zijn, daarbij staat de eigenschap 'transparantie' centraal. Deze eigenschap kan zowel in een eigentijds werk als in een traditioneel kantontwerp gecreêerd worden.

INSCHRIJVINGSFORMULIER : Voor deelname aan het Project 'Warmte'

KLIK HIER : Voor meer Info en Richtlijnen voor deelname

Steun / partners