24 april 2021

Erfgoeddag 2021 Virtuele Tentoonstelling

Naar jaarlijkse traditie doet Kant in Vlaanderen VZW, naar aanleiding van Erfgoeddag, een oproep naar textielkunstenaars om deel te nemen aan een tentoonstelling.

Corona verplichtte ons de geplande tentoonstelling 'Nacht…wacht' van 2020 te verplaatsen naar 2021 … ook dit lukte ons niet

… als alternatief, werden de 65 ingeschreven kunstenaars uitgenodigd om hun werken tijdens een weekend in maart 2021 te laten fotograferen in de Begijnhofkerk van Diest.

Virtuele tentoonstelling

Steun / partners