Virtueel weefnetwerk

De Nederlandse vereniging Weefnetwerk, een actieve weefvereniging van 1400 leden, heeft het plan opgevat om een virtueel netwerk te vormen waardoor wevers wereldwijd met elkaar contact kunnen leggen. De werkgroep Internationaal Weven van Weefnetwerk benadert jou voor mogelijke deelname aan dit plan.

De werkgroep Internationaal Weven heeft als doel:

versterken van het draagvlak voor het ambacht weven

weven aantrekkelijk maken voor jongeren

het ambachtelijk en artistiek niveau van wevers verhogen door uitwisseling van weefkennis

inspireren van wevers en internationale contacten leggen.

Het voorstel van de werkgroep is drieledig en heeft als thema 'Verbinding' (Connexion, Forbindning, Verknupfung):

Internationale tentoonstelling organiseren. Bij voorkeur in combinatie met een nationaal of lokaal evenement, bijvoorbeeld landelijke weefdagen, Maakdagen van Crafts Council in Nederland, Vavmassan 2021/2013 in Zweden, Weaving Conference in USA.

Weefwedstrijd organiseren. Deelname aan de wedstrijd is mogelijk via individueel weefwerk, thema, combinatie ontwerper + wever, resultaat van samenwerking tussen weefkringen in verschillende landen, beginnende wevers, gebruiksvoorwerpen.

Online contact ontwikkelen. Voor het delen van alle informatie over weven: culturele en historische aspecten, het aanbieden van cursussen, het delen van kennis.

Weefnetwerk en contactpersonen netwerk Internationaal Weven

De werkgroep is op zoek naar contactpersonen uit verschillende landen voor het project netwerk Internationaal Weven. De contactpersonen van de betrokken landen organiseren in eigen land een werkgroep, die het project oppakt en zorgt voor de verbinding met de werkgroep van Weefnetwerk. Via e-mail en virtuele vergaderingen is het mogelijk om elkaar op de hoogte te houden van de ontwikkelingen en de voortgang. De contactpersonen verzamelen informatie en zijn bereid actief het internationale netwerk vorm te geven door:

de situatie van het ambacht weven in hun land in kaart brengen: hoe is het weven georganiseerd, welke instanties, verenigingen en professionals zijn er

welke mogelijkheden zijn er om met weefsters uit hun land in contact te komen

uitwerken van het thema van de internationale tentoonstelling, in het algemeen of lokaal

onderzoeken van tentoonstellingsmogelijkheden in hun land, meewerken aan de uitvoering, zoeken van sponsoren en bepalen wat de financiele mogelijkheden zijn.

Zou jij de contactpersoon voor het netwerk Internationaal Weven willen zijn? Of weet je een andere wever, dan ontvangt de werkgroep graag de contactgegevens van de contactpersoon (naam en woonplaats/land, emailadres) en aan welke weeforganisatie is de contactpersoon verbonden.

De werkgroep Internationaal Weven van Weefnetwerk hoopt van harte dat je mee wil doen aan het project Internationaal Weven en zodoende een bijdrage wil leveren aan een internationale uitwisseling van weefkennis.

Met vriendelijke groet,

Naomi Willems

lid van werkgroep Internationaal Weven van Weefnetwerk [email protected] www.weefnetwerk.nI

Meer info op www.weefnetwerk.nI

Met steun van

Partners